1999 - 2000

2000

XII 2000 - utworzenie Policyjnego Zespołu MPPPM (Policyjny Zespół Prewencji Aktywnej) - nowej formy prewencyjnej pracy policji. Zakupienie samochodu, który ma służyć Zespołowi działającemu wyłącznie w środowiskach młodzieżowych.

XI 2000 - opublikowanie raportu z badań ilościowych "Mój wolny czas" na podstawie badań ankietowych krakowskich gimnazjalistów na temat spędzania wolnego czasu.

XI 2000 - opracowanie socjo-społecznej analizy sytuacji na rynku branży alkoholowej z uwzględnieniem ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim. Dokument został przedstawiony Sejmowej Komisji Zdrowia, podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania rządowego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

28 XI 2000 - zorganizowanie I Krakowskiej Konferencji Pedagogów Gimnazjalnych poświęconej roli pedagoga w gimnazjum, w kontekście eliminowania zagrożeń dotykających środowisko młodzieży na tym etapie nauki szkolnej.

VIII 2000 - zorganizowano turnus wakacyjny dla gimnazjalistów w Zakopanem. Pedagodzy realizowali autorski program z zakresu profilaktyki uzależnień z wybraną grupą wychowanków.

15 VII 2000 - w ramach propagowania form aktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano "JULIADĘ 2000", imprezę sportowo - rekreacyjną, której hasłem przewodnim było "Młodzież przeciw przemocy". Impreza zgromadziła na Rynku Głównym w Krakowie kilka tysięcy młodych ludzi.

VII 2000 - w ramach oferty wakacyjnej dla dzieci pozostających w mieście zorganizowano dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla gimnazjalistów.

VI 2000 - przygotowanie badań ankietowych na temat spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną i przeprowadzenie ich we wszystkich gimnazjach krakowskich.

VI 2000 - na zakończenie roku szkolnego przyznanie nagrody dla ucznia, który osiągnął największy postęp w nauce względem punktu wyjścia.

IV 2000 - przeprowadzono konkurs dla pedagogów gimnazjalnych na autorski program z zakresu profilaktyki uzależnień (ma być realizowany z grupą uczniów podczas wakacji).

IV 2000 - zapoczątkowanie działań mających na celu wzmocnienie roli pedagoga szkolnego. Zorganizowano warsztaty dla pedagogów gimnazjalnych z zakresu komunikacji społecznej, które prowadził Paul Fenech - dyrektor Centrum Języków Obcych i Komunikacji Społecznej w St. Julian na Malcie.

III 2000 - powołanie Zespołu Społecznego w ramach struktury Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży i przydzielenie zadań jego członkom.

1999

22 XII 1999 - Rada Miasta Krakowa uchwala przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży (Uchwała RMK Nr XL/299/99). Jest on programem kierunkowym segmentu prewencyjno-wychowawczego Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków".

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb