2003

2003

10 - 11 XII 2003 - odbyła się konferencja dla przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z Nową Hutą  pn. "FORUM NOWA HUTA". Organizatorami konferencji byli: Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży i Projekt DEMOS. Konferencja miała na celu: przedstawienie wyników badań „Gimnazjaliści w Nowej Hucie" przeprowadzonych w czerwcu br. przez Instytut Socjologii UJ w ramach projektu DEMOS oraz badań nt. uzależnień przeprowadzonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; debata na temat sytuacji społecznej i możliwości przeciwdziałania skutkom głębokich zmian socjoekonomicznych w Nowej Hucie; prezentacja inicjatyw (wymiana "dobrych praktyk").

12 -13 VII 2003 - odbyła się cykliczna impreza sportowo - rekreacyjna pn. "JULIADA". Jest ona pomyślana jako oferta wakacyjna dla młodzieży pozostającej w mieście i tradycyjnie organizowana w drugi weekend lipca. Impreza propagująca aktywność sportową przebiegała pod hasłem "MŁODZIEŻ PRZECIW PRZEMOCY". Organizatorom towarzyszy przekonanie o potrzebie promocji sportu masowego i rozwoju "bezpiecznych zainteresowań" wśród młodzieży, które są w stanie w istotny sposób wpływać na redukcję zjawiska przestępczości. Proponowane przez organizatorów „JULIADY" dyscypliny nie wymagające dużych nakładów finansowych i organizacyjnych i stają się popularne w "blokowiskach".

31 V - 1 VI 2003 - na krakowskich Błoniach odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa - "Największy Dzień Dziecka w Unii Europejskiej", Na młodych uczestników zabawy czekało wiele konkursów i rozgrywek sportowych.

30 V 2003 - odbyła się konferencja "Dziecko pod parasolem prawa - doskonalenie procedur interwencji prawnej w przypadkach przestępstw wobec dzieci". Celem konferencji było ograniczenie dysfunkcji prawnych procedur pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw.

15 - 17 V 2003 - Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży wystąpił jako współorganizator V Międzynarodowej Konferencji DEMOS. Projekt DEMOS jest realizowany przez osiem miast europejskich (Antwerpia, Solingen, Chios, Turku, Utrecht, Edynburg, Aberdeen i Kraków). Ma on służyć zwiększeniu udziału społecznego w zarządzaniu miastem i rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Miasto Kraków uczestniczy w projekcie od 2002 roku. Podczas konferencji przedstawiono krakowski wkład do projektu reprezentantom miast europejskich: badania socjologiczne przeprowadzone w Nowej Hucie, strony internetowe dla młodzieży, a jako przykłady inicjatyw i aktywności obywatelskiej poradnik pt. "Wstyd Nie Wiedzieć - Księga Wejścia Młodego Krakusa" oraz gazetkę dla gimnazjalistów „Śmigło". Oba dzieła dla młodzieży są realizowane przez ich rówieśników.

IV 2003 - w Urzędzie Miasta Krakowa, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży oraz Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczego Hufca Pracy w Krakowie zorganizowali Targi Pracy pt. "Unia Europejska - Szansa - Młodzież". Były one przeznaczone dla uczniów szkół średnich, studentów uczelni krakowskich i młodzieży bezrobotnej.

II - III 2003 - przygotowanie badań socjologicznych jako pierwszego etapu prac zmierzających do otwarcia ośrodków socjoterapii na terenie Nowej Huty.

I 2003 - opracowanie, we współpracy z niemieckim miastem Lipsk, projektu szkolenia wychowawców ulicznych (steetworkerów).

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb