2006

2006

X 2006 - rozpoczęły się zajęcia Krakowskiej Akademii Samorządności w roku szkolnym 2006/2007. Uczestniczy w niej młodzież z krakowskich gimnazjów. Członkowie Klubu Lidera Krakowskiej Akademii Samorządności przystąpili do realizowania projektów społecznych w swoim środowisku młodzieżowym, które przygotowali w poprzednim roku szkolnym.

21 IX 2006 - wspólnie z Małopolskim Kuratorium Oświaty zorganizowano konferencję nt. znaczenia samorządów uczniowskich w gimnazjach dla propagowania postaw prospołecznych i proobywatelskich wśród młodzieży. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i opiekunowie samorządów szkół gimnazjalnych w Krakowie.

IX 2006 - ogłoszono II edycję konkursu na najlepszy samorząd dla samorządów uczniowskich krakowskich gimnazjów.

IX 2006 - zakończono socjologiczne badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży spędzającej czas na terenie krakowskich centrów handlowo - rozrywkowych. Przedmiotem badań prowadzonych przez Instytut Socjologii UJ we współpracy z MPPPM był sposób postrzegania i wartościowania przez młodych ludzi przestrzeni centrum handlowo - rozrywkowego. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: Jak dzieci i młodzież waloryzują przestrzenie centrów handlowo - rozrywkowych? Jakie cechy tych przestrzeni przesądzają o tym, że młodzi ludzie wybierają je jako miejsce spędzania wolnego czasu? Na ile atrakcją jest różnorodność i „wolność od dorosłych", a na ile symetria, porządek, poczucie bezpieczeństwa? Jakie potrzeby mogą realizować właśnie tutaj, a nie w przestrzeni publicznej miasta?

21 - 23 VII 2006 - na płycie Rynku Głównego w Krakowie odbyła się „JULIADA".  Imprezę rekreacyjno - sportową zorganizowano po raz siódmy, z myślą o dzieciach i młodzieży pozostającej w mieście podczas wakacji. Towarzyszyły jej rozgrywki sportowe: Turniej Koszykówki Ulicznej - eliminacje i finał rozgrywek o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w kilku kategoriach wiekowych, rozgrywki piłki nożnej dziewcząt i chłopców, otwarty turniej tenisa stołowego, turniej szachowy, rzuty osobiste do kosza, pokazy cyklotrialu, wspinaczki sportowej. Na estradzie zaprezentowały się zespoły muzyczne.

26 VI - 07 VII 2006 - wspólnie ze Stowarzyszeniem „U Siemachy" zorganizowano warsztaty „Wakacje w mieście", w tym wakacyjny kurs języka angielskiego dla krakowskiej młodzieży gimnazjalnej. Na zajęcia dydaktyczne składały się: lektorat, zajęcia informatyczne w połączeniu z grami i ćwiczeniami językowymi, zajęcia plastyczne oraz muzyczne. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji językowych. Podczas zajęć główny nacisk kładziono na komunikację werbalną, pokonywanie barier językowych, ośmielenie do aktywnego kontaktu w języku angielskim. Młodzi ludzie mieli możliwość spotkania się z zaproszonymi gośćmi z krajów anglojęzycznych, przebywania z wolontariuszami ze Stanów Zjednoczonych i wykorzystania swoich umiejętności językowych w codziennych i koleżeńskich sytuacjach. Uczestnicy warsztatów brali udział w różnych formach aktywności sportowych. W kursie języka angielskiego uczestniczyło 60 osób. W dniach 3 - 7 lipca odbyły się także warsztaty dziennikarskie, w których uczestniczyła młodzież gimnazjalna.

20 VI 2006 - w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się gala podsumowująca działalność Krakowskiej Akademii Samorządności w roku szkolnym  2005/2006. Podczas uroczystości najaktywniejszym członkom KAS-u (50 os.) wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu liderów młodzieżowych. W pierwszej edycji konkursu na najlepszy samorząd nagrodzono trzy krakowskie samorządy: I miejsce w konkursie - tytuł Najlepszego Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2005/2006 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł otrzymał Samorząd Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie; wyróżnienia oraz nagrody pieniężne w wysokości 500 zł otrzymały samorządy Gimnazjów nr 23 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nr 33 im. Jana Paderewskiego. W gali uczestniczyło ponad 80 osób.

12 V 2006 - podczas konferencji dla uczestników Krakowskiej Akademii Samorządności wykład wygłosił socjolog Michael Carley, wykładowca z Heriot - Watt Univesity w Edynburgu (Szkocja).

11 - 14 V 2006 - odbyło się międzynarodowe spotkanie uczestników projektu DEMOS. Projekt realizowano w latach 2002 - 2004 w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Uczestniczyło w nim 8 miast partnerskich, w tym Kraków. Celem projektu było zwiększenie udziału mieszkańców w procesie zarządzania miastem. W ramach projektu opracowano i przetestowano pomysłowe inicjatywy, które mogą zostać przeniesione, jako tzw. dobre praktyki, na grunt innych krajów europejskich. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń poszczególnych partnerów na temat procesu wdrażania wypracowanych w ramach DEMOSU rozwiązań.

IV 2006 - opracowano informator dotyczący działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, dotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Informator jest cenną pomocą w pracy pedagogów szkolnych oraz specjalistów ds. nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Stanowi kompendium wiedzy o ofercie powyższych placówek.

IV 2006 - wyprodukowano prezentację filmową o krakowskich specjalistycznych ośrodkach socjoterapii w ilości 1.000 sztuk.

3 III 2006 - Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, dokonał otwarcia nowego Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Na Mogilskiej" - zlokalizowanego przy ul. Mogilskiej 58 w Krakowie. W specjalistycznym ośrodku opieką zostało objętych 125 wychowanków.

II 2006 - w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności, w celu zintegrowania środowiska młodzieżowego, zorganizowano bal dla członków samorządów szkół gimnazjalnych pn. „Smaki Świata". Uczestniczyło w nim 130 młodych krakowian.

26 I 2006 - w sali obrad Rady Miasta Krakowa  odbyło się inauguracyjne spotkanie Krakowskiej Akademii Samorządności. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Krakowska Akademia Samorządności to forum praktycznej edukacji obywatelskiej. Podczas wykładów i zajęć w ramach KAS młodzi ludzie, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb