2007

2007

XII 2007 - zakończono tegoroczny cykl warsztatów i wykładów Krakowskiej Akademii Samorządności. W 2007 roku uczniowie KAS uczestniczyli w 18 spotkaniach warsztatowych kształcących umiejętności społeczne członków samorządów szkolnych (łącznie: 99 godzin).

12 XII 2007 - podczas konferencji „My nie chcemy przemocy" zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Pierwszej, zaprezentowano działania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Podkreślono jego badawczy i profilaktyczny charakter. Zwrócono szczególną uwagę na cel programu tj. redukowanie czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją. Zapoznano uczestników z zespołem „dobrych praktyk" wypracowanych w ramach MPPPM.

6 -7 XII 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez PBS DGA wspólnie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Podczas zjazdu porównano tegoroczne wyniki badań dotyczące używania przez młodzież alkoholu i narkotyków w wybranych miastach i województwach z wynikami ogólnopolskimi.

26 - 27 XI 2007 - w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezydenta m. Warszawy, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", w której uczestniczył Pełnomocnik Prezydenta ds. Młodzieży. Tematem była ochrona praw dzieci oraz pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania. Przedstawiono modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Zaprezentowano projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw oraz ich rodzinom i profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

X 2007 - w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności, w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych odbyły się warsztaty umiejętności interpersonalnych dla nauczycieli - opiekunów samorządów uczniowskich. Zajęcia miały na celu dostarczenie nauczycielom wiedzy praktycznej, która usprawni ich pracę z młodzieżą w środowisku szkolnym.

21 - 24 IX 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży uczestniczył w Europejskim Spotkaniu Ashokowców w Kitzbuhel (Austria). Spotkanie miało na celu przedstawienie wartości i celów globalnej społeczności Ashoki oraz budowanie ich świadomości jako przedsiębiorców społecznych. Zapoznano uczestników spotkania z działaniami miasta Krakowa w zakresie pracy z młodzieżą, w szczególności projektów realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Nawiązano kontakt z przedsiębiorcami społecznymi.

12 - 15 IX 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży uczestniczył w corocznym spotkaniu sieci miast DEMOS, które odbyło się w Antwerpii (Belgia). Podczas konferencji przedstawiono historię programu DEMOS oraz zaprezentowano raporty na temat działalności przedstawicieli miast zrzeszonych w sieci DEMOS. Przedstawiono bieżący przegląd możliwości uczestnictwa samorządów lokalnych w programach komunikacji społecznej. Kraków został zaproszony do udziału w VII Ramowym Projekcie INDUSO. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń i „dobrych praktyk" między miastami zrzeszonymi w sieci DEMOS.

21 - 22 VII 2007 - na płycie Rynku Głównego w Krakowie odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa „JULIADA 2007". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz dziewiąty, z myślą o dzieciach i młodzieży pozostającej w mieście podczas wakacji. W bieżącym roku uczestniczyło w niej ok. 12.000 młodych ludzi.

25 VI - 06 VII 2007 - wspólnie ze Stowarzyszeniem „U Siemachy" zorganizowano warsztaty pn. „Wakacje w mieście", w tym wakacyjny kurs języka angielskiego dla młodzieży szkolnej. Na zajęcia dydaktyczne składały się zajęcia językowe, plastyczne i muzyczne. Wszystkie odbywały się w języku angielskim, a uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji językowych. W kursie języka angielskiego wzięło udział 60 osób.

25 - 26 VI 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży uczestniczył w pracach Forum Założycielskiego Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci", które odbyło się w Stuttgarcie. W forum uczestniczyło ok. 300 osób z różnych krajów europejskich. W trakcie kongresu podpisano Akt Założycielski powołujący do życia Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci". Przystąpienie do niego pozwoli wymieniać pomysły, doświadczenia, „dobre praktyki" oraz wykorzystywać koncepcje pracy z dziećmi i młodzieżą realizowane w innych miastach. Celem działania Sieci będzie realizacja innowacyjnej i trwałej polityki rodzinnej, przy aktywnym udziale liderów samorządowych z wiodących miast europejskich.

21 VI 2007 - w Pleszowie, podczas spotkania zorganizowanego w imieniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNFPA), przedstawiono projekty realizowane w ramach MPPPM skierowane do dzieci i młodzieży (magazyn dla młodzieży „Śmigło", Krakowska Akademia Samorządności, Poradnik Młodego Krakusa, cykl imprez rekreacyjno - sportowych „JULIADA"). Celem spotkania była prezentacja misji UNFPA oraz działań prowadzonych na rzecz młodzieży w Krakowie.

19 VI 2007 - w sali obrad UMK odbyła się gala podsumowująca działalność Krakowskiej Akademii Samorządności w roku szkolnym 2006/2007. Podczas uroczystości  najaktywniejszym, członkom KAS-u (80 os.) wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu liderów młodzieżowych. Rozdano nagrody drugiej edycji Konkursu Samorządów Szkół Gimnazjalnych. Tytuł Najlepszego Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego w Krakowie otrzymał w tym roku Samorząd Gimnazjum nr 33 im. Jana Paderewskiego w Krakowie.

16 - 17 VI 2007 - członkowie KAS-u pojechali na wycieczkę do muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjazd do Warszawy miał charakter integracyjny i szkoleniowy.

VI -VII 2007 - we wszystkich dzielnicach Krakowa odbyły się rozgrywki młodzieżowych drużyn podwórkowych w piłce nożnej. Zaplanowano je jako eliminacje turnieju piłki nożnej do „JULIADY 2007". Dla wychowanków krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego zorganizowano Turniej Mini Piłki Nożnej z okazji awansu drużyny Polskiej do Mistrzostw Europy 2008. W rozgrywkach wzięło udział 98 dzieci. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody sportowe oraz puchary.

18 V 2007 -  podczas konferencji „Standardy pracy z młodzieżą" w Kielcach, Pełnomocnik ds. Młodzieży wygłosił referat „O wychowaniu w krainie Pepsi - Coli". Spotkanie było kontynuacją ogólnopolskiej konferencji poświęconej sprawom młodzieży, która zainicjowała prace nad ustawą lub rozporządzeniem do ustawy o pomocy społecznej dotyczącej młodzieży.

10 V 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży wziął udział w seminarium naukowym pn.: „Zapobieganie przestępczości". Spotkanie poświęcono wymianie doświadczeń podmiotów zajmujących się problematyką profilaktyki przestępczości w Polsce i na Węgrzech.

V - VI i X 2007 - krakowska młodzież brała udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych. Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności społecznych i poszerzanie wiedzy o życiu w społeczeństwie europejskim.

16 - 17 IV 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży ks. Andrzej Augustyński CM uczestniczył w konferencji: „Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej w dobie globalizmu" organizowanej przez MOPS w Krakowie.

IV 2007 - na zaproszenie Pani Elżbiety Lęcznarowicz, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, ks. Andrzej Augustyński CM uczestniczył w pierwszym posiedzeniu konsultacyjnym dotyczącym zmian w ustawie o pomocy społecznej.

16 IV 2007 - podczas konferencji: „Wychowanie w społeczeństwie informacyjnym" adresowanej do wychowawców i pedagogów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Pełnomocnik ds. Młodzieży wygłosił referat nt. „Wychowanie w krainie Coca-Coli".

22 - 23 III 2007 - Pełnomocnik ds. Młodzieży Prezydenta Miasta Krakowa uczestniczył w spotkaniu z parlamentarzystami w Sejmie RP. Spotkanie dotyczyło wypracowania założeń stanowiących podstawę do zmian w ustawie o pomocy społecznej. Podczas konferencji ks. Andrzej Augustyński CM prowadził warsztaty nt. „Rola Liderów Młodzieżowych".

II 2007 - w krakowskim magistracie odbył się bal członków samorządów szkół gimnazjalnych - „Bal Nieobojętnych". Podczas balu, u wejścia do sali tanecznej, wyłożono Wielką Księgę Nieobojętnych. Młodzi ludzie deklarujący podjęcie uczestnictwa w działaniach o charakterze społecznym wpisywali do niej swoje postanowienia. Księga Nieobojętnych była również wystawiana podczas wykładów KAS.

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb