2009

2009

29 IV 2009 - Rada Miasta Krakowa uchwaliła przyjęcie programu „Młody Kraków" (Uchwała Nr LXX/908/09 RMK). „Młody Kraków" jest kontynuacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. P Program „Młody Kraków" odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczne Miasta, adresowany jest do szerszej grupy beneficjentów. Koordynatorem programu pozostaje ks. Andrzej Augustyński CM, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży.

II 2009 - zorganizowano bal dla członków samorządów szkół gimnazjalnych pn.: „Bal Odważnych". W balu uczestniczyło 160 aktywnie działających uczniów krakowskich gimnazjów. Celem było zintegrowania środowiska młodzieżowego KAS

I - VI 2009 - w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności odbyło się 6 spotkań warsztatowych kształcących  umiejętności  społeczne  dla  członków  samorządów  szkolnych  (30 godzin). Tematy warsztatów: „Umiejętności negocjacyjne", „Praca z grupą", „Tworzenie projektów społecznych", „Wolontariat w praktyce", „Jak tworzyć organizację pozarządową", „Komunikacja interpersonalna", „Metody efektywnej pracy w grupie", „Autoprezentacja". W każdym ze spotkań wzięło udział ok. 90 osób.

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb