Poznajesz Urząd Miasta Krakowa

Budynek przy Placu Wszystkich Świętych to nie tylko siedziba Prezydenta Miasta, ale też centrum podejmowania  strategicznych dla miasta decyzji i bieżącego zarządzania Krakowem. Urząd Miasta jest bowiem rodzajem publicznej (bo opłacanej z podatków obywateli i służącej wspólnym sprawom) firmy, która zajmuje się organizacją i planowaniem
życia w mieście.


Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta?

Jako obywatel Krakowa większość spraw załatwisz w Urzędzie Miasta. Na parterze budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, po prawej stronie od głównego wejścia, znajduje się punkt Centralnej Informacji UMK, w którym uzyskasz informacje jak i gdzie załatwisz w urzędzie daną sprawę.

Urząd Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Centralna Informacja UMK:
(12) 616 12 00 oraz (12) 616 12 07
Miejska Prezentacja Internetowa: www.krakow.pl

Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa:
od poniedziałku do piątku: 7.40 - 15.30
Uwaga: niektóre Wydziały UMK (np. Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydział Architektury i Urbanistyki) przyjmują interesantów do godz.18.00)
Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie: www.bip.krakow.pl

Urząd podzielony jest na Wydziały, które zajmują się różnymi sprawami miasta: to między innymi Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Budżetu Miasta, Wydział Edukacji, Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych. Wydziały dzielą się na mniejsze jednostki nazywane Oddziałami i Referatami, które zajmują się szczegółowymi zadaniami (np. ewidencją ludności, przyznawaniem świadczeń socjalnych, wydawaniem pozwoleń na budowę itd.). Każda Twoja sprawa, z którą udasz się do Urzędu, zostanie rozpatrzona w odpowiednim Wydziale. Większość Wydziałów związanych z takimi „codziennymi” sprawami znajduje się poza Placem Wszystkich Świętych. Oto „urzędowa mapa” Wydziałów, z których mieszkańcy korzystają najczęściej:

Wydział Architektury i Urbanistyki
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, tel. (12) 616 80 34
– Wydział zajmuje się sprawami architektoniczno - urbanistycznymi, w tym wydawaniem decyzji WZiZT (o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, tel. (12) 616 93 62
oraz os. Zgody 2 i ul. Wielicka 28a.
- prowadzi sprawy rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów prawa jazdy; zajmuje się kontrolą i nadzorem nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia.

Wydział Mieszkalnictwa
ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, tel. (12) 616 82 45
- Wydział zajmuje się gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi Krakowa oraz nadzorem nad Zarządem Budynków Komunalnych.

Wydział Spraw Administracyjnych
Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków; tel. (12) 616 93 20
oraz os. Zgody 2 i ul. Wielicka 28a.
- prowadzi między innymi sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, zajmuje się stałym rejestrem wyborców, rejestrem poboru do służby wojskowej, obrotu napojami alkoholowymi, działalności gospodarczej.

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych
Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, tel. (12) 616 9611;
- Wydział zajmuje się m.in. sprawami kultury fizycznej, profilaktyki uzależnień, współpracą z organizacjami pozarządowymi. W strukturach Wydziału Społecznego działa też Referat Ds. Młodzieży (jego siedziba mieści się w budynku UMK przy ul. Grunwaldzkiej).

Wydział Świadczeń Socjalnych
ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, tel. (12) 616 50 23
- zajmuje się sprawami pomocy społecznej oraz świadczeń o charakterze socjalnym. To w tym Wydziale znajduje się też Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. Główna siedziba Wydziału znajduje się przy ul. Stachowicza 18, ale niektóre zadania są realizowane również w siedzibie na os. Handlowym 1 (stanowiska: Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych oraz Oddziału ds. Świadczeń Rodzinnych).

Zanim wybierzesz się z konkretną sprawą, warto zajrzeć do „wirtualnego przewodnika” obywatela na stronie www.krakow.pl/obywatele – tam dowiesz się, nie tylko jak funkcjonuje administracja samorządowa i państwowa na terenie Krakowa, ale również gdzie musisz się udać ze swoją sprawą, jakich dokumentów będziesz potrzebować, jak długo trzeba będzie poczekać. Tam znajdziesz też większość wzorów dokumentów i załączników, które będą Ci potrzebne przy załatwianiu określonych spraw. (Na marginesie, na stronie tej znajduje się Internetowa Giełda Pracy – możesz przejrzeć oferty pracy i zamieścić swoje ogłoszenie).

Unowocześnianie urzędu przejawia się nie tylko we wprowadzaniu do pracy nowych technologii (np. Internetu), ale również w zmianach organizacyjnych, na przykład coraz częściej stosuje się zasadę, iż obywatel

- zamiast biegać z dokumentami od jednego pokoju do drugiego
- powinien załatwić swoją sprawę w jednym miejscu.

Pamiętaj: urząd, a więc i urzędnicy, są dla obywateli. Masz prawo pytać, masz prawo czegoś nie wiedzieć, ale kultura osobista obowiązuje obie strony.

Sprawy młodzieży w Urzędzie Miasta Krakowa


Do „zadań specjalnych” Prezydent może powołać swoich pełnomocników - w Krakowie jednym z nich jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Młodzieży. Biuro Pełnomocnika, będące zarazem siedzibą Referatu ds. Młodzieży, znajduje się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8. Referat ten odpowiada za realizację wielu inicjatyw skierowanych bezpośrednio do młodzieży – przykładem może być coroczna impreza sportowa Juliada, Krakowska Akademia Samorządności, magazyn „Śmigło” czy poradnik, który trzymasz w ręku – informacje o wszystkich znajdziesz na www.mpppm.pl. Ważnym elementem Programu jest współpraca z wszystkimi tymi instytucjami i osobami, których działalność wiąże się z życiem i bezpieczeństwem młodzieży – to między innymi szkoły, lokalne organizacje, ośrodki socjoterapii, Rady Dzielnic, Policja i Straż Miejska.

Kontakt: Referat Ds. Młodzieży

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK
Ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
tel.: (12) 616 96 14, fax: (12) 616 96 13
www.mlodziez.info

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb