Krakowska Akademia Samorządności - szkolenia

 

Urząd Miasta Krakowa zaprasza uczniów krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w szkoleniach Krakowskiej Akademii Samorządności.

Krakowska Akademia Samorządności to szkoła aktywności społecznej dla uczniów szkół gimnazjalnych Krakowa.

W KAS uczymy: jak stać się liderem, jak sprawnie pracować w grupie, jak tworzyć własne projekty społeczne.

Dzięki KAS: nauczysz się pozytywnie wpływać na rówieśników, poszerzysz wiedzę na temat życia w społeczeństwie obywatelskim.

KAS skorzystasz: z treningu asertywności, z warsztatów negocjowania, z warsztatów autoprezentacji.

CYKL ZAJĘCIOWY KAS OBEJMUJE 9 SOBOTNICH SPOTKAŃ OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA!!!

TERMINY SPOTKAŃ W 2016 ROKU:

22 października, 19 listopada, 3 grudnia

GODZ.: 10.00-15.00

Informacje telefoniczne: Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych, tel.: 12 616-78-19.

tomasz.talaczynski@um.krakow.pl

 

Zakres tematyczny szkoleń KAS:

Dla uczniów poziomu początkującego (1 rok):

• Gry i zabawy integrujące grupę. Jak być liderem? Przywództwo a władza, kto to jest lider, zadania lidera, cechy przywódców, autorytet, jednoczenie ludzi w oparciu o wspólny cel.
• Efektywny samorząd w mojej szkole. Podstawy prawne działalności samorządu. Tworzenie harmonogramu pracy, prowadzenie skutecznego zebrania, przygotowanie ramowego planu spotkania. Prezentacja możliwości sposobów działania samorządów uczniowskich w szkole.
• Wyznaczanie celów, zarządzanie sobą w czasie, budowanie postawy proaktywnej.
• Działam w zespole. Co to jest zespół? Cechy efektywnego zespołu, metody efektywnej pracy w grupie, etapy procesu grupowego, role w grupie.
• Komunikuję się z otoczeniem. Teoria komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, organizacja przestrzeni w sytuacjach oficjalnych. Skuteczne przekazywanie informacji w zespole.
• Pozyskiwanie poparcia dla swoich działań. Partnerzy samorządu szkolnego, kontakt z dyrekcją szkoły, styl oficjalny - tworzenie podań i dokumentów. Autoprezentacja w kontaktach z dyrekcją szkoły i w sytuacjach oficjalnych. Autoprezentacja w sytuacjach oficjalnych, odpowiedni ubiór, elementy savoir-vivre.
• Podłoża powstawania konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów, negocjacje jako proces komunikowania się stron. Uzależnienia - zagrożenie rozwoju osobistego.
• Kraków miastem dla ludzi proaktywnych - jak działa miasto i Rada Miasta; jak działa Młodzieżowa Rada Miasta.

Dla uczniów poziomu zaawansowanego (2 rok):

• Tworzenie budżetu oraz promocja projektu społecznego. Budżet projektu, promocja projektu na gruncie szkoły - plakaty i ulotki, nabór uczestników, promocja projektu w mediach.
• Przygotowanie wniosku projektowego. Rozliczenie i ewaluacja projektów. Wypełnianie wniosków grantowych, rozliczenie finansowe projektu, tworzenie raportu.
• Ewaluacja projektu, promocja, pozyskiwanie funduszy, sponsorów, fundraising, crowdfunding. Podstawy kształtowania wizerunku (pr), przygotowanie prezentacji (multimedialnej) nt. własnego projektu.
• Współczesne miasto - wyzwania i odpowiedzi. Kto zarządza miastem? Aktywizacja i partycypacja w praktyce - Ruchy Miejskie. Co to jest budżet obywatelski, zasady przygotowania.
• Fundacje, stowarzyszenia. Tworzenie i działalność organizacji pozarządowych, zadania i cele oraz sposób ich realizacji, działalność w organizacjach społecznych, aktywność jako droga do sukcesu życiowego i zawodowego.
• Wolontariat. Aktywność jako droga do sukcesu życiowego i zawodowego, program Erasmus Plus, współpraca międzynarodowa
• Trudny rynek pracy. Rynek pracy dla osób młodych, jak szukać pracy, podstawy tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
• Moje zasoby, moje cele - podsumowanie osobistych doświadczeń i refleksji z uczestnictwa z Akademii

Interaktywna gra dla wszystkich uczestników „Młodzi jako rajcy miejscy". Dyskusje nad rozwojem miasta, planowanie budżetu miejskiego.

REGULAMIN KRAKOWSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDNOŚCI

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb